10. 12. 2015

STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY- 10.-13.12.2015

I jako v lonském roce budeme Tsesit nabízet na vánočních stříbrných dnech v Letnanech do [...]

24. 05. 2015

54. Minerva- Praha > 6.- 7.06. 2015

Již po druhé v letošním roce  nabízíme Tsesit  na výstavě zdraví a esoteriky, která se [...]

09. 04. 2015

Festival CESTA DUŠE > 11. – 12.4.2015

s Tsesitem v Pardubicích  KD Hronovicka   11.- 12. 04. 2015, těšíme se na vaší [...]

tel.: +420 732 588 490; +49 157 319 140 71 | e-mail: info@sanmineral.cz

mineralogie

Mineralogie

Vnější plášť: pouštní lak

Vnější lak je tmavý potah z oxohydroxidu železitého a manganitého, který se vyskytuje typicky na železitém kamenitém povrchu v pouštních oblastech. Záhadný je vysoký podíl manganu, který je zvýšený 50-60krát. Je snaha tento fenomén vysvětlit skrze bakteriální aktivitu a biochemické obohacení materiálu, mnoho otázek je ale stále ještě otevřených.

Vnitřní jádro: Goethit

Tsesit je lokální variací goethitu, která vznikla pomalou proměnou z markazitu (diageneze). Je to minerál třídy „oxidy a hydroxidy“, s chemickou sloučeninou FeO(OH) a podílem železa až k 62%. Nechává vznikat hroznovité až ledvinovité agregáty od černohnědé barvy po žlutohnědý vryp. Vytušené agregáty ukazují sametový lesk a jsou za normálního stavu antiferomagnetické. To znamená, že tsesit sám o sobě není magnetický, ale vodí magnetismus skrze sebe.

Krystalografická soustava

Tsesit disponuje dvěma krystalografickými soustavami: kosočtverčná a jednoklonná: Vnitřní goethit je kosočtverečný; vnější manganitový potah (pouštní lak) je jednoklonný.

Tvrdost a hustota

Vnitřní goethitové jádro má na Mohsově stupnici tvrdosti 5-5,5 a hustotu 4,3. Vnější manganitový potah (pouštní lak) má tvrdost 7,5-8 a hustotu 4,3.

Analogie:

Tvrdá slupka s měkkým jádrem, vysvětluje svůj psychicky aktivní, antidepresivní účinek.

Transparentnost a barva

Tsesit je neprůhledný a na povrchu černě se lesknoucí, s neprůhledným zelenohnědým nelesknoucím se jádrem.

Analogie

Tsesit je neprůhledný a proto i těžko předvídatelný.

Záměna a rozeznání

Tsesit je díky svému povrchu vlastně nezaměnitelný. Podobné agregáty se vyskytují v různých pouštních oblastech, dají se ale navenek dobře rozeznat. Možná je záměna se železo-manganovou kongregací z Egypta (Bahariyya, Farafa), Lybie (Kufra), Alžírska (Hirhafok), Maroka (Erfoud) nebo Azavadu (Iferouane), ale i z dalších pouštních oblastí.

Podstatné je ale u těchto diagenetických minerálů oxidu železitého, že jsou si sice chemicky podobné, žádný z těchto agregátů ale nemá na pozadí svého vzniku meteorit. A proto ani nemohou nikdy dosáhnout účinků tsesitu.

Tsesit může být zaměněn pouze s „kamenem proroctví“, limonit/goethitová variace, která se časově vytvořila až po markazitu. Kámen proroctví z egyptské nebo libyjské pouště má výrazně odlišnou strukturu povrchu a uvnitř má markazitové jádro.

Chemičtí příbuzní tsesitu

Jak se odlišuje tsesit od goethitu, hematitu, lepidokritu, limonitu a magnetitu a jiných lokálních variací, které jsou všechny chemicky podobně sestaveny ze železa a kyslíku (částečně s nebo bez vody)? Chemicky podobné, rozdílné v účincích. Goethit, hematit, lepidokrit, limonit a magnetit mají rozdílné krystalografické soustavy, rozdílné magnetické chování a rozdílný vznik (tlak, okolnosti, časový faktor, diageneze, usazování atd.)

Podstatný rozdíl mezi tsesitem a goethitem je v jejich léčebných účincích, které byly mezitím písemně doloženy stovkami užití. Výpovědi o příbuzném kameni proroků se liší především v tom, že u tsesitu se jedná hlavně o tělesný a psychický vliv, u kamene proroků jde výlučně o vysoce esoterické výpovědi prodejců. To může být ale tím, že v oběhu je jen málo kamenů proroků, kdežto tsesitu jsou už na tisíce.

Oba kameny mají sice srovnatelnou vrstvu pouštního laku, ale kámen proroků není trvale chemicky pozměněn; disponuje oproti tsesitu ještě malým vrstveným jádrem. Také vznik se liší zásadně, meteor totiž platí jen pro tsesit.

Oběma společný je druhotný vznik, který se projevuje hlavně na psychických procesech. Protože do tsesitu vkládáme velká očekávání při použití proti depresím, musel být přesně prozkoumán a otestován různými vědeckými skupinami, aby se zjistilo jestli teorie léčebného kamenu odpovídá praxi.

Zkoumání ukázalo lepší výsledek, než se čekalo. Tsesit se mimo jiné prokázal jako nejlépe působící kámen s antidepresivními vlastnostmi. Za tu dobu se stal tsesit nejlepším testovaným kamenem se spolehlivými účinky.

Goethit

Vzorec: FeO(OH)
Soustava: kosočtverčná
antiferomagnetický

Hematit

Vzorec: Fe2O3
Soustava: klencová
lehce magnetický při zahřátí

Lepidokrokit

Vzorec: FeO(OH)
Soustava: kosočtverečná
nemagnetický

Limonit

Vzorec: FeO(OH)●nH2O
Soustava: amorfní
nemagnetický

Magnetit

Vzorec: Fe3O4
Soustava: krychlová
silně magnetický

Markazit

Vzorec: FeS2
Soustava: kosočtverečná
nemagnetický

Tsesit

Vzorec: FeO(OH)
Soustava: kosočtvrečná
antiferomagnetický

Kámen proroků

Vzorec: FeO(OH)
Soustava: kosočtverečná
antiferomagnetický

Snášenlivost s ostatními léčebnými kameny

Tsesit je kámen, který se pravděpodobně snáší dobře i s ostatními léčebnými kameny, resp. může s nimi být bez problémů kombinován. Zkušenosti s následujícími kameny jsou k dispizici v dostatečném množství. Protože tsesit nemá žádný speciální účinek na krevní tlak, působí ale blahodárně a vyrovnává tlak, může být kombinován se všemi léčivými kameny modré řady barev, jako třeba apatit, dumortierit, lapis lazuli, sodalit, které všeobecně tlak snižují, stejně jako všechny léčivé kameny červené řady barev, jako třeba granát, rubín, spinel, které všeobecně tlak zvyšují, aby působil aktuálním směrem.

Jeho účinek posilující imunitu a podněcující činnost jater může být posílen léčivými kameny zelené řady barev, jako třeba chryzopras, peridot, smaragd, ale také oceánový achát.

Účinek tsesitu zmírňující bolest především u kostry, může být posílen skrze sugilit nebo ještě více působící richterit, u nervového systému skrze egirín nebo turmalín, oba stabilizují účinek tsesitu coby následníci.

Řada testování s různými opály (především ryzí opály, ale i chrysopal) a tsesitem prokázala, že je posílen antidepresivní účinek a účinek rozjasňující náladu. Stejně tak zesilují hormonální účinek tsesitu lapis lazuli, malachit a měsíční kámen. Opály mohou být aplikovány jako následníci po tsesitu, pokud tsesit působí příliš silně v psychické oblasti, a lapis lazuli pak v případě, že tsesit působí příliš silně v hormonální oblasti.