10. 12. 2015

STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY- 10.-13.12.2015

I jako v lonském roce budeme Tsesit nabízet na vánočních stříbrných dnech v Letnanech do [...]

24. 05. 2015

54. Minerva- Praha > 6.- 7.06. 2015

Již po druhé v letošním roce  nabízíme Tsesit  na výstavě zdraví a esoteriky, která se [...]

09. 04. 2015

Festival CESTA DUŠE > 11. – 12.4.2015

s Tsesitem v Pardubicích  KD Hronovicka   11.- 12. 04. 2015, těšíme se na vaší [...]

tel.: +420 732 588 490; +49 157 319 140 71 | e-mail: info@sanmineral.cz

kombinace

Příznaky nemocí

Deprese

Jedním z prvních pozorovaných účinků tsesitu coby léčivého kamene je psychicky rozjasňující účinek. Mezitím se stal nejdůležitějším kamenem při zpracovávání depresivního chování.

Tento účinek tsesitu leží méně na energizujícím účinku železa obsaženého v jádru, jako spíš na manganovém obalu. V homeopatii má mangan účinek na nervový systém se slabostmi, depresemi, nervovými bolestmi a poruchami citlivosti, a s křečemi a poruchami hybnosti. Překvapivě je na facebooku k dispozici málo popisů – narozdíl od ostatních tělesných potíží, pravděpodobně protože se depresivní osoby zřídka kdy veřejně přiznají ke svým depresím. I přesto, že cca 10% populace trpí na depresivní jevy, je deprese společensky pořád ještě stigmatizována.

Aplikace tsesitu při depresivním chování a při reálných depresích se mezitím stala bezpečnou. Existuje spousta zkušeností a účinek tsesitu rozjasňující náladu vede během krátkého času ven z deprese. Při opravdových depresích kombinuji vždy tsesit s euforizujícím éterickým olejem z muškátové šalvěje, který se užívá vnitřně. Antidepresiva braná před tím se při tom redukovaně užívají. Ve většině případů mohou být tyto léky během 2-6ti měsíců vysazeny úplně a nahrazeny éterickým olejem z muškátové šalvěje.

Symptomy deprese

Deprese je charakterizována skrze ztrátu schopnosti radovat se nebo být smutný. Při vážné depresi se dostavuje pocit ztráty pocitů* nebo vnitřní prázdnota. Ale každá deprese je jiná.

Další symptomy jsou ztráta impulzu*, přehnaná starost o budoucnost, pocit beznaděje*, pocit méněcennosti, pocit bezmoci, sociální izolace, sebeodsouzení a přehnané pocity viny, únava*, snížená schonost koncentrace a rozhodování. Často se vyskytuje vznětlivost* a ustrašenost*. Negativní myšlenky* a dojmy jsou přeceňovány. Spánek může být narušený*, ranní vstávání* přináší většinou problémy.

Zúžení citového života může vést ke ztrátě zájmu o okolí* a také ke snížení sexuálního zájmu*.

Při těžké depresi může mít nemocný takovu ztrátu impulzu, že nemůže vykonávat jednoduché úkony jako péče o tělo nebo nákup.

Depresivní onemocnění jsou většinou doprovázena tělesnými symptomy jako ztráta apetitu, snížení nebo zvýšení* hmotnosti, poruchy spánku* stejně jako bolesti v různých tělesných oblastech a zvýšená náchylnost k infekcím.

*symptomy označené hvězdičkou na této a následující stránce mohou být díky tsesitu zlepšeny nebo odstraněny.

Burn-out

Tsesit se osvědčil jako ideální kámen s účinky proti burn-out.

Burn-out syndrom je stav silného emocionálního vyčerpání s redukovanou schopností výkonu. Je to konečný stav, který vede přes frustrující zážitky k deziluzi a apatii, psychosomatickým onemocněním a depresi na základě pracovního nebo společenského přetížení.

Burn-out syndrom se spouští většinou stresem, který nemůže být z důvodu snížení schopnosti zátěže zpracován. Postižení se cítí slabí*, bez síly*, unavení a malátní. Trpí pod slabým impulzem* a jsou lehce vznětliví.

Postižení mají často pocit, že i skrze přetížení nemohou ničeho dosáhnout. Chybí pocity úspěchu. Tím trpí víra ve smysl vlastní činnosti.

Fáze v průběhu burn-out syndromu

  • přepracování se a zanedbání osobních potřeb a sociálních kontaktů*
  • pochybování o vlastním systému hodnot a dříve důležitých věcech jako jsou koníčky nebo přátelé*
  • ústup a vyhýbání se sociálním kontaktům na minimum*
  • změny v chování, stupňující se pocit ztráty vlastní hodnoty, přibývající ustrašenost*
  • ztráta kontaktu k sobě* i ostatním, život běží „mechanicky“
  • vnitřní prázdnota* a zoufalé pokusy tyto pocity skrze přehnané reakce maskovat (sexualita, stravovací návyky, alkohol, drogy)
  • deprese se symptomy jako lhostejnost*, beznaděj a vyčerpání*
  • sebevražedné myšlenky jako východisko ze situace, akutní nebezpečí mentálního a psychického zhroucení

Při burn-out syndromu se prokazuje tsesit jako ideální kámen, aby zlepšoval tělesnou i duševní energii člověka. Zasahuje do tvorby krve a regeneruje zasažený nervový systém, pomáhá při zlepšení duševní motivace a skrze dávku energie zlepšuje vztah osoby k vlastnímu vnitřnímu nastavení.

Tím se překonávají psychické bariéry, které podporují depresivní nastavení. Pocit „vnitřní prázdnoty“ a beznaděje tím může být energeticky vyřešen.

Posilněn může být tento psychický aspekt tsesitu tím, že se vnitřně užívá 2x denně vždy 1 (max. 2) kapka éterického oleje z muškátové šalvěje.

Při burn-out syndromu často vzniklé ztráty kontaktů k sobě, stejně jako pokročilý pocit ztráty vlastní hodnoty se díky tsesitu mění.

Vlastní silná osobnost se může rozvinout, pokud získá skrze vlastní vnitřní hodnoty sílu a může se proti svému „vnitřnímu vyčerpání“ bránit.

Regenerace nervů

Při různých nervových onemocněních byla pozorována zlepšení symptomů, která pro mě byla spíše překvapující. Zlepšení přicházela např. u dětské obrny, roztroušené sklerózy a u spastické parézy, především po použití tsesitového prkénka.

Většina vynořených zlepšení jde vysvětlit pouze skrze „organickou“ regeneraci zasažených nemocných nervů. Efekty se nedají vysvětlit pouze zlepšením psychických procesů.

Nasadil jsem tsesit jako první zvolený prostředek při onemocnění, která se týkají centrálního nervového systému. Aplikace tsesitu u bolestivých stavů a stavů ochrnutí a jejich zlepšení pozorovaná do dnešní doby se zde oběvují oprávněně.

Žádný jiný minerál, jako třeba aegirin, kunzit nebo richterit nemá lepší účinek na regeneraci nervů.