10. 12. 2015

STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY- 10.-13.12.2015

I jako v lonském roce budeme Tsesit nabízet na vánočních stříbrných dnech v Letnanech do [...]

24. 05. 2015

54. Minerva- Praha > 6.- 7.06. 2015

Již po druhé v letošním roce  nabízíme Tsesit  na výstavě zdraví a esoteriky, která se [...]

09. 04. 2015

Festival CESTA DUŠE > 11. – 12.4.2015

s Tsesitem v Pardubicích  KD Hronovicka   11.- 12. 04. 2015, těšíme se na vaší [...]

tel.: +420 732 588 490; +49 157 319 140 71 | e-mail: info@sanmineral.cz

SANminerál

Testovací metody

Testování je v moderní nauce o léčebných kamenech důležité, aby na jednu stranu doložilo skrze statistické metody všeobecnou platnost výsledků a na druhou stranu nabízejí testovací metody také možnost, za relativně podobných podmínek jeden kámen nebo minerál vícekrát aplikovat. Bioenergetické testovací metody jsou v terapeutické praxi aplikované metody zjišťující energetický status léku nebo kamene. Následující popsané testovací metody slouží v podstatě k tomu, aby se zjistilo, jestli je tsesit opravdovým léčivým kamenem resp. jak zveřejnit jeho účinek.

Kineziologický test svalů

Nejjednodušší testovací metoda pro tsesit je kineziologický test svalů, který se dá nejméně ovlivnit. Tato metoda zkouší prověřit s pomocí svalových reakcí snášenlivost vybraného prostředku. Svalový tonus je ochota svalu vyvinout požadovanou sílu. Jestli podráždění, např. kámen držený na prsou, má zesilující nebo zeslabující účinek, je vidět na stoupajícím nebo klesajícím svalovém tonusu.

Kineziologický svalový test se používá k tomu, aby lokalizoval poruchy funkce tělesných regionů, ale také k testování zátěže různých substancí na třech různých úrovních (úroveň struktury, úroveň látkové výměny a emocionální úroveň), a ke kontrole aktuálních terapeutických opatření.

V kineziologii jsou svalové skupiny přiřazeny k určitým meridiánům, na základě jejich tonusu nebo bolesti může být zhodnocen stav meridiánu. Nejznámější je test na paži. Přitom se vodorovně dopředu natažená paže klienta tlačí na úrovni lokte dolů. Druhá ruka může být položena na nemocný orgán nebo k neutralizování poruchového zdroje, který zhoršuje tonus. Odpovídající kámen držený v druhé ruce vyrovnává tonus do normálního stavu.

Testování výzkumnými skupinami

V Německu existuje mnoho vzájemně nezávislých výzkumných skupin, které pravidelně testují léčivé kameny. Nejznámější je výzkumná skupina spolku pro nauku o léčebných kamenech (SHK e.V.). Vedle toho testují kameny také jednotlivé osoby v malých kruzích s přáteli a známými. Tak jsou léčebné kameny testovány na různé způsoby, např. několikatýdenním nošením, požitím při pití vody, skrze homeopatický proces potencování a skrze užití po homeopatickém potencování nebo skrze aplikaci na vybraných pacientech v ordinaci.

Výzkumná skupina Lavandium testovala tsesit 2012 na 14ti pacientech s hlavním bodem: revmatické bolesti v kolenním kloubu a depresivní symptomy s poruchou spánku. Pokusné osoby nosily tsesit třikrát jako ryzí kámen v kapse, stejně jako jedenáctkrát provrtaný k zavěšení. Ve všech případech byl tsesit přilepen náplastí do blízkosti bolestivé oblasti.

Léčebná kúra byla doplněna užitím tsesitové esence. Bolestivá oblast vykazovala po šestitýdenní léčebné kúře značné zlepšení u všech pacientek. Bolesti zad se zlepšovaly, ale ne tak rychle a dobře. U dvou pacientek zmizela bolest úplně a v průběhu následujícího šestiměsíčního pozorovacího období se již nevrátila. Šest patientek mělo bolesti hlavy, které se ve všech případech relativně rychle zlepšily. Bolesti hlavy se vždy znovu vracely a teprve po třetí až páté léčebné kúře zmizely. Symptomy depresivního syndromu se lepšily nadprůměrně rychle, zmizely ale úplně až po podpoře kapek z oleje muškátové šalvěje. Poruchy spánku se zlepšily nejdříve u všech 14ti pacientek, po nějakém čase se zase vrátily a úplně byly odstraněny po druhé léčebné kúře s tsesitem v kombinaci s muškátovou šalvějí během čtyř týdnů.

Sedm pokusných osob Hildegardina fora ještě není se závěrečnou zprávou testování tsesitu hotovo. Již měly ale možnost nasbírat intenzivní a zajímavé zážitky s kamenem, které ješte musí být urovnány a vyhodnoceny.

Měření geopatogenních zón pomocí kyvadla…

Energetické testovací postupy

Energetické postupy jako například radiestezie zkoumají a měří účinek záření objektů na organizmus. Zkoumání probíhá s pomocí citlivosti na záření, kterou vlastní citliví lidé. Rozlišují se dva druhy: fyzikální radiestezie, která vychází z toho, že všem fyzikálním objektům je základem kmitání, stejně jako mentální radiestezii, která zkoumá jemnohmotný fenomén, jako např. energetické tělo nebo tzv. „účinek na dálku“.

… nebo s tenzorem.

Základem pro radiestezické testování je názor, že každá látka v přírodě má jemu vlastní a nezaměnitelné kmitání materiálu. Nástroje používané v radiestezii jsou: kyvadlo, virgule, stejně jako příbuzné formy, třeba jednoramenná virgule (zvaná tenzor) a lecherova anténa.

Obě „energetickomedicínské“ metody vycházejí z existence jemnohmotného energetického pole kolem člověka, které je popisováno jako „aura“, „energetické tělo“, „kmitající tělo“, nebo „životní energie“, a které vysílá elektromagnetické vlny. Toto pole může být zviditelněno Kirlianovou fotografií. Fotografií aury může být zviditelněn účinek tsesitu na jemnohmotných oblastech těla stejně jako duševní aspekty (kapitola 1). Přístrojové testování bylo provedeno biorezonančním přístrojem, metodou oberonu a vyšetřením krve mikroskopií v temném poli.

Výpovědi tenzorů

Protože tenzory/virgule/kyvadla připouští jen techniku ano/ne, musí být otázka položena velmi precizně. Oblast otázek obsahuje:

  • Je tento kámen pro mě správný?
  • Je tento kámen tím správným pro mě?
  • Je tento kámen vhodný pro moji poruchu?
  • Potřebuji více kamenů?
  • Pokrývá tento kámen všechny potíže?
  • Je nutný kámen „následník“?

Kladení otázek je vždy závislé na existujících potížích nebo na objevujících se symptomech.

Měření Bovis

S jednotkami Bovis se zadává v radiestezii síla „životní“ nebo „jemnohmotné“ energie. Tato jednotka se zadává do lineární škály, přičemž škála jednotek Bovis ukazuje od 0 do 10 000 oblast životní energie. Tsesit byl vícekrát měřen a leží po rozdílných měřeních různých testerů mezi 22 000 (35 000) a 46 000 (75 000) jednotkami Bovis.

Škála k osobnímu prověření tsesitových jednotek Bovis s pomocí kyvadla.

„Channeling“ s tsesitem

„Channeln“ znamená „něco“ zachytit skrze kanál, všeobecně zprostředkování duchovní podstaty. Duchovní podstata vlastní vysokou sílu kmitání a má pro člověka nepředstavitelnou šíři ve vnímání a ve vědění a tím přístup ke kosmické pravdě a kosmické moudrosti. Když se člověk ve svých myšlenkách propojí se svým duchovním učitelem, může mentálně zažít slova učitele ve slovech nebo obrazech. Nejznámějším „channel-médiem“ byla Hildegarde von Bingen. Mnoho amerických autorit léčebných kamenů, jako Anna Dow, Melody nebo Katharina Raphael získaly svoje znalosti skrze „channeln“.

Testování tsesitu metodou Nogier

Aurikuloterapie (RAC) byla popsána svým objevitelem Nogierem jako přirozený pulz-reflex, který se objevuje jako znatelná tělesná reakce na vnější podnět. Tato reakce je znatelná jako změna nebo nepravidelnost tepu. Při testování léků může tento Nogier-reflex vést ke zjištění dávkování, nastavení času užití a snášenlivosti.

Při terapeutické aplikaci tsesitu při komplexních psychosomatických onemocněních, především při onemocněních v oblasti nerovnovážné nebo somatické deprese, může být smysluplné zavést Nogier-reflex jako diagnostickou alternativu.

Mnoho „zdánlivě tělesných“ onemocnění má psychickou příčinu a jsou tělesným vyjádřením depresivního syndromu. V medicíně se pro to užívá pojem „nerovnovážná nebo somatická deprese.“ V těchto případech může tsesit, především v kombinaci s éterickým olejem z muškátové šalvěje, nabídnout smysluplný terapeutický počátek.